Zmluvné podmienky služby Google Play

15. marca 2023 (Zobraziť archivovanú verziu)

1. Úvod

Príslušné zmluvné podmienky. Ďakujeme, že používate službu Google Play. Google Play je služba poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited („Google“, „my“ alebo „nás“) so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Na vaše používanie služby Google Play, aplikácií, hier (vrátane Okamžitých aplikácií Android), systémových služieb, filmov, kníh, časopisov alebo ďalšieho digitálneho obsahu či služieb (nazývaných „Obsah“), ktoré sú prostredníctvom nej dostupné, sa vzťahujú tieto Zmluvné podmienky služby Google Play („Zmluvné podmienky služby Play“) aj Zmluvné podmienky spoločnosti Google („Zmluvné podmienky spoločnosti Google“) (spoločne nazývané „Zmluvné podmienky“). Google Play je služba v zmysle jej definície v Zmluvných podmienkach spoločnosti Google. Ak nastane rozpor medzi Zmluvnými podmienkami služby Play a Zmluvnými podmienkami spoločnosti Google, uplatnia sa Zmluvné podmienky služby Play.

2. Vaše používanie služby Google Play

Prístup k Obsahu a jeho používanie. Pomocou služby Google Play môžete prehliadať, vyhľadávať, zobrazovať, streamovať alebo sťahovať Obsah pre mobilné zariadenia, počítače, televízory, hodinky alebo iné podporované zariadenie („Zariadenie“). Na používanie služby Google Play budete potrebovať Zariadenie spĺňajúce určité požiadavky na systém a kompatibilitu. Obsah dostupný v službe Google Play alebo prostredníctvom nej môže mať ďalšie požiadavky na systém. Dostupnosť Obsahu a funkcií sa v jednotlivých krajinách líši a vo vašej krajine nemusí byť k dispozícii všetok Obsah či funkcie. Niektorý Obsah budete môcť zdieľať s členmi rodiny. Obsah v službe Google Play poskytuje spoločnosť Google Commerce Limited so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Tento Obsah môže pochádzať z iného zdroja, napríklad od vývojára aplikácií, vydavateľa kníh alebo filmového štúdia („Poskytovateľ“ Obsahu).

Vekové obmedzenia. Ak chcete používať službu Google Play, musíte mať platný účet Google („Účet Google“), na ktorý sa vzťahujú nasledujúce vekové obmedzenia. Ak ste vo svojej krajine neplnoletá osoba, musíte mať povolenie používať službu Google Play a prijať Zmluvné podmienky od rodiča alebo zákonného zástupcu. Ak sa na používanie konkrétneho Obsahu alebo funkcií v službe Google Play vzťahujú akékoľvek ďalšie vekové obmedzenia, musíte ich dodržať. Tieto ďalšie požiadavky musia dodržiavať aj správcovia a členovia rodiny.

Poplatky tretím stranám. V súvislosti s používaním a zobrazovaním Obsahu a služby Google Play zodpovedáte za akýkoľvek prístup alebo poplatky za dáta účtované tretími stranami (ako je poskytovateľ internetových služieb alebo mobilný operátor).

Aktualizácie. Služba Google Play, súvisiace knižnice Support Library alebo Obsah môžu vyžadovať aktualizácie, napríklad na opravy chýb či zavedenie zlepšených funkcií, chýbajúcich doplnkov a nových verzií (spoločne nazývaných „Aktualizácie“). Tieto Aktualizácie môžu byť nevyhnutné, ak chcete používať službu Google Play a sťahovať či používať Obsah, prípadne k nemu získať prístup. Vyjadrením súhlasu s týmito Zmluvnými podmienkami a používaním služby Google Play súhlasíte s automatickým získavaním Aktualizácií. V prípade určitého Obsahu ich budete môcť spravovať v Nastaveniach služby Google Play. Ak však určíme, že Aktualizáciou sa odstráni závažný nedostatok zabezpečenia alebo závažný problém s prevádzkou týkajúci sa Obsahu, prípadne Aktualizácia zabráni zneužitiu, môžeme ju dokončiť bez ohľadu na vaše nastavenia pre Aktualizácie v službe Google Play či Zariadení. Ak sa iný obchod s aplikáciami pokúsi aktualizovať Obsah pôvodne stiahnutý zo služby Google Play, môže sa zobraziť upozornenie alebo môžu byť takéto aktualizácie úplne zablokované.

Informácie o vás. Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google vysvetľujú, ako zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi a chránime vaše súkromie, keď používate službu Google Play. Spoločnosť Google možno bude musieť vaše osobné údaje, napríklad meno a e‑mailovú adresu, odovzdať Poskytovateľom na účely spracovania vašich transakcií a poskytovanie ich Obsahu. Poskytovatelia súhlasia s tým, že tieto údaje budú používať v súlade so svojimi pravidlami ochrany súkromia.

Ak ste členom rodinnej skupiny v službe Google Play, ostatní členovia vašej rodinnej skupiny budú môcť vidieť určité informácie o vás. Ak ste správcom rodiny v službe Google Play a pozvete do nej nových členov, zobrazí sa im vaše meno, fotografia a e‑mailová adresa. Ak sa pripojíte k rodinnej skupine ako člen rodiny, ostatní členovia rodiny budú vidieť vaše meno, fotografiu a e-mailovú adresu. Váš vek si môže zobraziť aj správca rodiny, ktorému sa zobrazuje záznam o všetkých nákupoch uskutočnených prostredníctvom stanoveného rodinného spôsobu platby a opis zakúpeného Obsahu. Ak Obsah, ktorý je k dispozícii na zdieľanie v rámci rodiny, budete zdieľať s rodinnou skupinou, všetci jej členovia budú mať k nemu prístup a budú si môcť zobraziť aj informáciu o tom, že ste ho zakúpili vy.

Neoprávnený prístup k účtom. Údaje účtu musíte uchovávať v bezpečí a nesmiete ich s nikým zdieľať. Prostredníctvom služby Google Play nesmiete zhromažďovať ani zbierať osobné údaje žiadneho používateľa služby Google Play ani iných služieb spoločnosti Google. Platí to aj pre názvy účtov.

Zakázané účty. Ak spoločnosť Google zakáže prístup do vášho účtu v súlade so Zmluvnými podmienkami (ak ich napríklad významne alebo opakovane porušíte), môže vám byť zakázaný prístup do služby Google Play, k údajom účtu alebo akýmkoľvek súborom či inému Obsahu uloženému v ňom. Viac sa dozviete v centre pomoci. Ak ste správcom rodiny v službe Google Play a spoločnosť Google vám zakáže prístup do účtu, členovia rodiny môžu stratiť prístup k rodinným funkciám vyžadujúcim rodinnú skupinu, ako je rodinný spôsob platby, rodinné odbery či Obsah zdieľaný s členmi rodiny. Ak ste členom rodiny v službe Google Play a spoločnosť Google zakáže váš účet, členovia rodiny stratia prístup k Obsahu, ktorý ste s nimi zdieľali.

Ochrana pred malvérom. Spoločnosť Google môže získavať informácie o pripojeniach k sieti vášho Zariadenia, potenciálne škodlivých webových adresách, operačnom systéme a aplikáciách nainštalovaných vo vašom Zariadení prostredníctvom služby Google Play alebo z iných zdrojov, aby vás ochránila pred škodlivým softvérom tretej strany, nebezpečnými webovými adresami alebo ďalšími problémami so zabezpečením. Ak spoločnosť Google považuje aplikáciu alebo webovú adresu za nebezpečnú, môže vás na to upozorniť. Ak je známe, že aplikácia poškodzuje zariadenia, údaje alebo používateľov, môže ju odstrániť alebo zablokovať jej inštaláciu. Môžete sa rozhodnúť niektoré tieto ochrany zakázať v nastaveniach Zariadenia, ale spoločnosť Google môže naďalej získavať informácie o aplikáciách nainštalovaných prostredníctvom služby Google Play a aplikácie nainštalované vo vašom Zariadení z iných zdrojov môžu byť naďalej analyzované s cieľom nájsť problémy so zabezpečením bez odosielania informácií spoločnosti Google.

Okamžité aplikácie Android. Keď kliknete na odkaz v Zariadení, služba Google Play môže skontrolovať, či existuje zodpovedajúca okamžitá aplikácia, a ak áno, otvoriť v nej daný odkaz. Všetky kódy potrebné na spustenie častí okamžitej aplikácie, do ktorých máte prístup, sa stiahnu do vášho Zariadenia a dočasne sa v ňom uchovajú. Podrobnosti o okamžitej aplikácii nájdete v službe Obchod Google Play. Dáta a nastavenia Okamžitých aplikácií Android sa synchronizujú do zariadení, v ktorých sa prihlásite do účtu Google. Okamžité aplikácie Android môžete deaktivovať v nastaveniach Zariadenia.

Zmeny týchto Zmluvných podmienok. Ak sa Zmluvné podmienky služby Play zmenia, oznámime vám to minimálne 30 dní vopred a po uplynutí tohto obdobia začnú platiť nové Zmluvné podmienky služby Play. Pokračovaním v používaní služby Google Play po tomto období vyjadrujete súhlas s novými Zmluvnými podmienkami služby Play. Nové Zmluvné podmienky služby Play budú upravovať vaše používanie všetkého Obsahu (vrátane Obsahu, ktorý ste nainštalovali či zakúpili v minulosti) a všetky nasledujúce inštalácie alebo nákupy. Ak s danými zmenami nesúhlasíte, budete mať možnosť stiahnuť Obsah, ktorý ste si predtým zakúpili či nainštalovali, a zrušiť svoje používanie služby Google Play. Obsah si budete môcť aj naďalej zobrazovať v Zariadeniach, avšak v súlade s poslednou verziou Zmluvných podmienok služby Play, s ktorou ste vyjadrili súhlas.

3. Nákupy a platby

Obsah v službe Google Play poskytuje spoločnosť Google Commerce Limited a stiahnutím, zobrazením, použitím či zakúpením Obsahu v službe Google Play alebo pomocou nej uzatvárate samostatnú zmluvu založenú na týchto Zmluvných podmienkach (v príslušnom rozsahu) so spoločnosťou Google Commerce Limited.

Alternatívne platobné systémy pre niektoré nákupy v aplikáciách. Niektorí Poskytovatelia môžu vo svojej aplikácii umožniť nákup produktov a/alebo služieb prostredníctvom iného platobného systému ako je platobný systém Google Play. Poskytovateľ je zodpovedný za poskytnutie potrebných informácií. Ak si zakúpite produkty a/alebo služby prostredníctvom iného platobného systému, ako je platobný systém Google Play, uzatvoríte tým samostatnú zmluvu na základe podmienok tretej strany a produkt a/alebo službu vám dodá tretia strana. V takom prípade so spoločnosťou Google Commerce Limited zmluvu neuzatvárate a spoločnosť Google Commerce Limited nebude považovaná za predajcu takého produktu a/alebo služby. Zmluvné podmienky služby Play (vrátane ustanovení týkajúcich sa cien, vrátenia peňazí a vašich práv na odstúpenie od zmluvy) sa na takýto produkt a/alebo službu nevzťahujú a spoločnosť Google sa na dodávke a poskytovaní takých produktov a/alebo služieb nepodieľa.

Predobjednávky. Keď si predobjednáte Obsah, zmluva o zakúpení a používaní danej položky sa uzavrie, keď vám bude Obsah sprístupnený, pričom v rovnakom čase vám bude aj zaúčtovaný. Predobjednávku môžete až do sprístupnenia Obsahu kedykoľvek zrušiť. Ak je Obsah stiahnutý z predaja prostredníctvom služby Google Play ešte predtým, ako bol sprístupnený, predobjednávku budeme musieť zrušiť. Vyhradzujeme si tiež právo na zrušenie objednávky, keď sa jej cena zmení ešte predtým, ako je vybavená.

Rodinný spôsob platby. Ak ste správcom rodinnej skupiny v službe Google Play, budete musieť pre členov rodiny nastaviť platný rodinný spôsob platby, aby mohli pomocou neho nakupovať Obsah v službe Google Play a v rámci aplikácií. Budete zodpovedať za všetky nákupy Obsahu, ktoré členovia vašej rodiny uskutočnia rodinným spôsobom platby. Ak odstránite rodinnú skupinu alebo ju opustí člen rodiny, môžu vám byť naúčtované nespracované nákupy, ktoré uskutočnili členovia rodiny rodinným spôsobom platby.

Google Payments. Ak chcete nakupovať Obsah prostredníctvom služby Google Play, musíte mať účet Google Payments a vyjadriť súhlas so Zmluvnými podmienkami služby Google Payments. Oznámenie o ochrane súkromia služby Google Payments platí pri zakúpení Obsahu účtom Google Payments. Zodpovedáte za všetky sumy, ktoré bude treba zaplatiť v súvislosti s nákupmi uskutočnenými prostredníctvom služby Google Play v účte Google Payments.

Ďalšie spôsoby spracovania platieb. Spoločnosť Google vám môže okrem služby Google Payments sprístupniť rôzne spôsoby spracovania platieb, ktoré vám uľahčia nákup Obsahu prostredníctvom služby Google Play. Musíte dodržať všetky príslušné zmluvné podmienky a ďalšie právne zmluvy, ktoré sa vzťahujú na daný spôsob spracovania platieb, bez ohľadu na to, či ide o zmluvy uzavreté so spoločnosťou Google alebo treťou stranou. Spoločnosť Google môže spôsoby spracovania platieb pridávať a odoberať podľa vlastného uváženia. Za vyrovnanie všetkých súm spojených s nákupmi, ktoré vykonáte v službe Google Play, zodpovedáte výhradne vy.

Možnosť využitia fakturácie operátorom. Keď si v Zariadení vytvoríte účet Google Play, vášmu poskytovateľovi sieťových služieb pošleme identifikátory vášho Zariadenia, napr. identifikátor odberateľa a sériové číslo SIM karty, aby sme zistili, či spĺňate podmienky na účtovanie nákupov Obsahu uskutočnených prostredníctvom Zariadení na účet poskytovateľa sieťových služieb. Najprv musíte prijať zmluvné podmienky daného poskytovateľa sieťových služieb, inak to nebude možné. Poskytovateľ sieťových služieb nám môže poslať údaje o vašej fakturačnej adrese. Tieto informácie budeme uchovávať a používať v súlade s Pravidlami ochrany súkromia spoločnosti GoogleOznámením o ochrane súkromia služby Google Payments.

Ceny. Ceny a dostupnosť všetkého Obsahu zobrazeného prostredníctvom služby Google Play sa môžu pred nákupom kedykoľvek zmeniť.

Dane. Výraz „Dane“ označuje všetky poplatky, clá, odvody alebo dane (iné ako daň z príjmu) spojené s predajom Obsahu vrátane súvisiacich pokút a úrokov. Za zaplatenie všetkých Daní zodpovedáte vy a za Obsah musíte zaplatiť bez daňových zliav. Ak má spoločnosť Google alebo Google Commerce Limited povinnosť vybrať alebo zaplatiť Dane, budú vám naúčtované. Musíte dodržať všetky príslušné daňové zákony vrátane oznámenia a zaplatenia Daní spojených s používaním služby Google Play alebo zakúpením Obsahu v službe Google Play alebo prostredníctvom nej. Za priznanie prípadných Daní a ich zaplatenie zodpovedáte vy.

Všetky predaje sú konečné. Viac o vašich právach na odstúpenie, zrušenie a vrátenie nákupov s cieľom získať vrátenie peňazí sa dozviete v Pravidlách vrátenia peňazí služby Google Play. Ak nie je v Zmluvných podmienkach spoločnosti Google, Pravidlách vrátenia peňazí služby Google Play alebo pravidlách vrátenia peňazí Poskytovateľa výslovne uvedené inak, všetky predaje sú nezvratné a vrátenie či výmena položiek ani vrátenie peňazí nie sú povolené. Ak sa v prípade niektorej transakcie uzná výmena či vrátenie položky alebo peňazí, transakcia môže byť zrušená a stratíte prístup k Obsahu, ktorý ste v rámci nej získali.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov. Spoločnosť Google Commerce Limited sa nezaväzuje riešiť spory pred žiadnou právnickou osobou vykonávajúcou Alternatívne riešenie sporov a ani túto povinnosť nemá.

Práva na odstúpenie od zmlúv týkajúcich sa digitálneho obsahu.Ak nakupujete ako spotrebiteľ, podľa práva máte automatické zákonné právo odstúpiť od zmlúv týkajúcich sa nákupov digitálneho obsahu alebo odberov digitálneho obsahu v službe Google Play. Pri zakúpení digitálneho obsahu alebo prihlásení sa na jeho odber v službe Google Play však súhlasíte s tým, že ho budete mať k dispozícii okamžite a beriete na vedomie, že sa preto vzdávate svojho automatického zákonného práva na odstúpenie.

Právo na odstúpenie od zmluvy týkajúcej sa Služieb. Ak nakupujete ako spotrebiteľ, podľa zákona máte právo do 14 dní odstúpiť od zmlúv týkajúcich sa nákupov služieb bez uvedenia dôvodu. Termín na odstúpenie vyprší 14 dní po dátume zakúpenia. Ak chcete právo na odstúpenie využiť, musíte spoločnosť Google Commerce Limited jednoznačným oznámením informovať, že od zmluvy odstupujete. Môžete použiť tento vzorový formulár na odstúpenie. Prípadne môžete kontaktovať zákaznícku podporu spoločnosti Google Commerce Limited na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland 0800500823 alebo tu požiadať o vrátenie peňazí.

Bez zbytočného zdržania dostanete potvrdenie o prijatí oznámenia o odstúpení na uchovateľnom médiu (napríklad e‑mailom). Na splnenie termínu na odstúpenie stačí odoslať oznámenie o využití tohto práva pred koncom lehoty.

Ak od zmluvy odstúpite, budú vám vrátené všetky platby, ktoré ste na základe tejto zmluvy urobili, a to bez zbytočného zdržania, ale vždy najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy spoločnosť Google Commerce Limited prijala vaše jednoznačné oznámenie o odstúpení od príslušnej zmluvy. Ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom vrátenia peňazí, platby vám budú vrátené rovnakými spôsobmi platby, aké ste použili pri počiatočnom nákupe. V dôsledku tohto vrátenia peňazí vám v žiadnom prípade nebudú účtované žiadne poplatky.

Ak počas lehoty na odstúpenie od zmluvy požiadate o začatie poskytovania služieb, môže od vás byť požadované zaplatenie alikvotnej čiastky zodpovedajúcej službám poskytnutým do času, kedy ste nás informovali o odstúpení od zmluvy.

Vrátenie peňazí. Spoločnosť Google poskytuje ďalšie práva na vrátenie peňazí pre niekoľko typov Obsahu v službe Google Play, ktoré sú uvedené v Pravidlách vrátenia peňazí služby Google Play.

Odbery. Keď začnete odoberať Obsah prostredníctvom služby Google Play, získate k nemu trvalý prístup, dokým odber nezrušíte. Odbery sú automaticky účtované na začiatku jednotlivých fakturačných období (každý týždeň, mesiac, rok alebo iné obdobie) a poplatok za ne vám môže byť účtovaný najskôr 24 hodín pred začatím fakturačného obdobia.

(a)       Skúšobné obdobia. Keď sa prihlásite na odber Obsahu za určitú cenu, môžete získať prístup k výhodám odberu bez peňažného poplatku na obmedzené skúšobné obdobie, po ktorom vám bude účtovaný poplatok, až kým odber nezrušíte. Ak zaň nechcete platiť, musíte ho zrušiť pred koncom skúšobného obdobia. Ak nie je stanovené inak, po zrušení skúšobného obdobia ihneď stratíte prístup k Obsahu a všetkým oprávneniam odberu. Prístup k týmto skúšobným obdobiam môže byť v prípade jednotlivých používateľov obmedzený na určitý počet skúšobných verzií za dané obdobie alebo môže podliehať iným obmedzeniam.

(b)       Zrušenia. Odber môžete zrušiť kedykoľvek pred koncom príslušného fakturačného obdobia tak, ako je to opísané v centre pomoci. Zrušenie sa bude vzťahovať na ďalšie obdobie. Ak si napríklad zakúpite mesačný odber, môžete ho zrušiť kedykoľvek počas ktoréhokoľvek mesiaca odberu a odber sa zruší na konci vášho prebiehajúceho fakturačného obdobia. Za aktuálne fakturačné obdobie vám nebudú vrátené peniaze, iba ak by bolo inak uvedené v Pravidlách vrátenia peňazí služby Google Play (keď je napríklad Obsah chybný).

(c)       Zľavy pre odberateľov tlačenej verzie. Niektorí Poskytovatelia periodík vám môžu ponúknuť zľavu na odber periodického Obsahu v službe Google Play, ak už odoberáte tlačenú verziu. Ak odber tlačenej verzie daného periodika zrušíte alebo sa skončí predplatené obdobie a odber neobnovíte, zľava na odber daného Obsahu v službe Google Play sa automaticky zruší.

(d)       Zvýšenie ceny. Keď si zakúpite odber, bude vám najprv naúčtovaná sadzba platná v čase, kedy ste vyjadrili súhlas s odberom. Ak sa cena odberu neskôr zvýši, bude vás o tom spoločnosť Google informovať. Zvýšenie ceny sa bude týkať ďalšej platby, ktorú máte uhradiť po tomto upozornení, a to za predpokladu, že vám bolo odoslané aspoň 30 dní pred uskutočnením zmeny. Ak ste upozornenie dostali menej než 30 dní vopred, zvýšenie ceny bude platiť až pre platbu nasledujúcu po najbližšej ďalšej platbe. Ak vyššiu cenu za odber platiť nechcete, môžete ho zrušiť tak, ako je uvedené v časti Zrušenia týchto Zmluvných podmienok a už vám za odber nebudú účtované ďalšie sumy. Musíte nás však o tom informovať pred koncom aktuálneho fakturačného obdobia. Keď Poskytovateľ zvýši cenu odberu a vyžaduje sa súhlas, spoločnosť Google môže odber zrušiť, ak nevyjadríte súhlas s novou cenou. Ak sa odber zruší a neskôr sa rozhodnete znova prihlásiť na odber, bude vám účtované aktuálne predplatné.

4. Práva a obmedzenia

Licencia na používanie obsahu. Po dokončení transakcie alebo zaplatení príslušných poplatkov za Obsah budete mať výhradne tak, ako to výslovne povoľujú tieto Zmluvné podmienky, nevýlučné právo uchovávať, zobrazovať, používať príslušný Obsah vo svojich Zariadeniach, získať k nemu prístup a zobrazovať aj jeho kópie výhradne na osobné, nekomerčné použitie. Vyhradzujeme si všetky práva, nároky a podiely v službe Google Play a Obsahu, ktoré nie sú v Zmluvných podmienkach výslovne udelené vám. Vaše používanie aplikácií a hier sa môže riadiť dodatočnými zmluvnými podmienkami licenčnej zmluvy koncového používateľa medzi vami a Poskytovateľom.

Porušenie licenčných podmienok. Ak porušíte niektoré ustanovenia týchto podmienok týkajúce sa používania Obsahu, významne či opakovane porušíte niektoré iné podmienky alebo ak vás budeme vyšetrovať pre podozrenie zo zneužitia, môže vám spoločnosť Google bez vrátenia peňazí zrušiť prístup do služby Google Play, k Obsahu a do účtu Google a vaše práva na základe tejto licencie ihneď zaniknú. O dôvode tohto kroku vás budeme informovať, s výnimkou prípadov, kedy budeme primerane presvedčení, že by tým spoločnosti Google alebo inej osobe vznikla právna zodpovednosť, ohrozilo by to vyšetrovanie alebo prevádzkovanie akýchkoľvek výrobkov, služieb či systémov spoločnosti Google, uškodilo by sa tým našim používateľom alebo by došlo k porušeniu práva či pokynov policajného orgánu. Viac sa dozviete v 2. oddiele v odstavci Zakázané účty.

Obmedzenia: Nesmiete:

Ustanovenia o tretích stranách. Bez ohľadu na to, či je v týchto Zmluvných podmienkach uvedené niečo iné, platí, že tretie strany, ktoré spoločnosti Google udelia licenciu na svoj Obsah, sú podľa týchto Zmluvných podmienok oprávnenými tretími stranami len v rámci konkrétnych ustanovení, ktoré sa priamo týkajú Obsahu („Ustanovenia o tretích stranách“), a to len na účely presadzovania svojich práv na príslušný Obsah. Na vylúčenie pochybností upozorňujeme, že žiadny bod týchto Zmluvných podmienok mimo oddielu Ustanovenia o tretích stranách (okrem iného vrátane ustanovení alebo zmlúv začlenených do týchto podmienok odkazom alebo zmienených bez začlenenia) neudeľuje práva oprávnenej tretej strany voči akejkoľvek inej strane.

Pravidlá služby Play. Na uverejňovanie recenzií v službe Google Play sa vzťahujú nasledujúce pravidlá. Ak chcete nahlásiť zneužitie alebo iné porušenia obsahu, kliknite tu.

Chybný obsah. Po sprístupnení prostredníctvom účtu by ste mali Obsah čo najskôr skontrolovať a uistiť sa, či funguje uvedeným spôsobom. O prípadných chybách alebo problémoch by ste mali nás alebo Poskytovateľa čo najskôr informovať. Viac sa dozviete v Pravidlách vrátenia peňazí služby Google Play.

Odstránenie alebo nedostupnosť obsahu. V prípade nákupu na obdobie výpožičky budete mať na základe týchto Zmluvných podmienok v službe Google Play prístup k zakúpenému alebo inštalovanému Obsahu na obdobie, ktoré ste si vybrali. V ostatných prípadoch bude Obsah k dispozícii počas obdobia, na ktoré má spoločnosť Google právo vám daný Obsah sprístupňovať. V niektorých prípadoch (ak napríklad spoločnosť Google príde o príslušné práva, prestane poskytovať niektorú službu alebo Obsah, dôjde k problémom so zabezpečením alebo porušeniam príslušných zmluvných podmienok či práva) môže spoločnosť Google z vášho Zariadenia odstrániť určitý obsah, ktorý ste zakúpili, alebo vám k nemu prestať poskytovať prístup. Takéto odobratie vám môže byť oznámené s primeraným predstihom. Ak si pred odstránením Obsahu alebo zrušením prístupu nemôžete stiahnuť kópiu daného Obsahu, spoločnosť Google vám ponúkne buď (a) náhradný Obsah (ak je to možné), alebo vám (b) čiastočne či úplne vráti peniaze za Obsah. Ak vám spoločnosť Google vráti peniaze, bude to pre vás jediný spôsob nápravy škody.

Viacero účtov. Ak máte viacero Účtov Google s rôznymi používateľskými menami, v niektorých prípadoch môžete preniesť Obsah z účtu do účtu, ak ste vlastníkom oboch týchto účtov a spoločnosť Google v danej službe aktivovala funkciu umožňujúcu prenosy.

Obmedzenia prístupu v zariadeniach. Spoločnosť Google môže priebežne zaviesť obmedzenia počtu Zariadení a softvérových aplikácií, pomocou ktorých môžete získať prístup k Obsahu. Viac o týchto limitoch pre službu Filmy a TV Google Play / Google TV sa dozviete v Pravidlách používania služieb Filmy a TV Google Play / Google TV.

Nebezpečná činnosť. Služby ani Obsah nie sú určené na prevádzku jadrových zariadení, použitie v systémoch na podporu životných funkcií, núdzových komunikačných linkách, systémoch leteckej navigácie a komunikácie, systémoch riadenia letovej prevádzky, ani v rámci akýchkoľvek podobných činností, kedy by zlyhanie Služieb alebo Obsahu mohlo viesť k úmrtiu, zraneniu alebo závažnej fyzickej ujme alebo škode na životnom prostredí.

Filmy a TV Google Play alebo Google TV. Ďalšie podrobnosti a obmedzenia týkajúce sa prístupu a používania služieb Filmy a TV Google Play / Google TV nájdete v Pravidlách používania služieb Filmy a TV Google Play / Google TV.